photo_2018-11-03_19-09-43
روکش دندان با بیس زیرکونیوم
۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷
photo_2018-09-11_15-32-20
ونیر کامپوزیت ۸ واحدی دندان های قدامی
۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
نمایش همه

تغییر رنگ دندان قدامی بعلت ضربه و تروما

photo_2018-09-16_20-57-18

ابتدا درمان ریشه روی دندان انجام و بعد از چند جلسه استفاده از بلیچینگ رنگ دندان صلاح گردید و با ونیر کامپوزیتی اناتومی دندان نیز تصحیح گردید

 

تغییر رنگ دندان قدامی بعلت ضربه و تروما

تغییر رنگ دندان قدامی بعلت ضربه و تروما