photo_2016-08-06_18-00-08
نمونه درمانی دوازدهم
۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۵
photo_2016-04-26_18-56-49
کامپوزیت ونیر دندانهای قدامی
۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
نمایش همه

نمونه درمانی یازدهم

photo_2016-04-26_19-11-22

بیمار مردی ۶٠ ساله است که برای نامرتبی دندانهای فک پایین مراجعه کرده بود. پس از مشاوره با ارتودنتیست، طرح درمان شامل اصلاح دندانهای کانین با روش اناملوپلاستی و ترمیم ونیر برای ایشان در نظر گرفته شد و دندانهای لترال را که مقداری از قوس فکی عقب تر بودند به روش ونیر کامپوزیت، داخل قوس فکی آورده شد تا هم ردیف سایر دندانها شوند.

  • Before-نمونه درماني يازدهم
    After-نمونه درماني يازدهم
    قبل از درماننمونه درماني يازدهمپس از درمان