نمونه های درمانی

سوالات بخش مشاوره آنلایندسته بندی: پرسش
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبی پاسخ
مشکل زبان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 هفته پیش • 
25 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان عقل
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 1 ماه پیش • 
30 بازدید1 پاسخ0 رأی
راهنمایی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 2 ماه پیش • 
42 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان درد
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 2 ماه پیش • 
52 بازدید1 پاسخ0 رأی
تورم لپ
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 2 ماه پیش • 
54 بازدید1 پاسخ0 رأی
کشیدن دندان یا عصب کشی؟
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 3 ماه پیش • 
72 بازدید1 پاسخ0 رأی
برجستگی در کف دهان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 5 ماه پیش • 
74 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 5 ماه پیش • 
112 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان کشده شده
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
88 بازدید1 پاسخ0 رأی
لثه
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
147 بازدید1 پاسخ0 رأی
باز شدن بخیه
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
168 بازدید1 پاسخ0 رأی
خشکی دهان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
133 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان عقل
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
154 بازدید1 پاسخ0 رأی
بوی بد دهان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
167 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان پرشده
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
132 بازدید1 پاسخ0 رأی