نمونه های درمانی

سوالات بخش مشاوره آنلایندسته بندی: پرسش
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبی پاسخ
خونریزی دندان در شب
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 هفته پیش • 
25 بازدید1 پاسخ0 رأی
داروی درد دندان در بارداری
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 1 ماه پیش • 
25 بازدید1 پاسخ0 رأی
مشکل زبان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 3 ماه پیش • 
52 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان عقل
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 3 ماه پیش • 
62 بازدید1 پاسخ0 رأی
راهنمایی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
71 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان درد
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
82 بازدید1 پاسخ0 رأی
تورم لپ
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
85 بازدید1 پاسخ0 رأی
کشیدن دندان یا عصب کشی؟
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 5 ماه پیش • 
98 بازدید1 پاسخ0 رأی
برجستگی در کف دهان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
96 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
142 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان کشده شده
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
110 بازدید1 پاسخ0 رأی
لثه
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 8 ماه پیش • 
176 بازدید1 پاسخ0 رأی
باز شدن بخیه
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 8 ماه پیش • 
210 بازدید1 پاسخ0 رأی
خشکی دهان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 8 ماه پیش • 
155 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان عقل
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 9 ماه پیش • 
184 بازدید1 پاسخ0 رأی