نمونه های درمانی

سوالات بخش مشاوره آنلایندسته بندی: درمان ريشه دندان
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبی پاسخ
درمان ریشه دندان یا ایمپلنت
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 هفته پیش • 
22 بازدید1 پاسخ0 رأی
تورم لثه
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 2 ماه پیش • 
51 بازدید1 پاسخ0 رأی
پانسمان دندان موقت
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 2 ماه پیش • 
47 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دائمی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 2 ماه پیش • 
52 بازدید1 پاسخ0 رأی
عفونت دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 2 ماه پیش • 
64 بازدید1 پاسخ0 رأی
پست و کور دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 3 ماه پیش • 
62 بازدید1 پاسخ0 رأی
عصب دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
95 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان سالم
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
84 بازدید1 پاسخ0 رأی
پرکردگی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 5 ماه پیش • ,
142 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش بعد از عصب کشی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 5 ماه پیش • 
147 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان پرشده
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 5 ماه پیش • 
122 بازدید1 پاسخ0 رأی
وقت پر کردن دندان بعد عصب کشی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
127 بازدید1 پاسخ0 رأی
سر شدن دندان بعد از سردی و گرمی آن
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
100 بازدید1 پاسخ0 رأی
کم کاری تیروئید و آمپول بی حسی دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 8 ماه پیش • 
615 بازدید1 پاسخ0 رأی
پانسمان دندانی که ریشه اش عفونت کرده
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 8 ماه پیش • 
170 بازدید1 پاسخ0 رأی