نمونه های درمانی

سوالات بخش مشاوره آنلایندسته بندی: درمان ريشه دندان
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبی پاسخ
درمان ریشه دندان یا ایمپلنت
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 5 روز پیش • 
10 بازدید1 پاسخ0 رأی
آفت روی لثه
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 2 ماه پیش • 
47 بازدید1 پاسخ0 رأی
درمان ریشه دندان یا ایمپلنت
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 3 ماه پیش • 
45 بازدید1 پاسخ0 رأی
تورم لثه
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
91 بازدید1 پاسخ0 رأی
پانسمان دندان موقت
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
75 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دائمی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
91 بازدید1 پاسخ0 رأی
عفونت دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
99 بازدید1 پاسخ0 رأی
پست و کور دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
98 بازدید1 پاسخ0 رأی
عصب دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
131 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان سالم
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
109 بازدید1 پاسخ0 رأی
پرکردگی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • ,
179 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش بعد از عصب کشی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
183 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان پرشده
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
157 بازدید1 پاسخ0 رأی
وقت پر کردن دندان بعد عصب کشی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 8 ماه پیش • 
152 بازدید1 پاسخ0 رأی
سر شدن دندان بعد از سردی و گرمی آن
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 9 ماه پیش • 
129 بازدید1 پاسخ0 رأی