سوالات بخش مشاوره آنلاین

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبی پاسخ
راهنمایی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
71 بازدید1 پاسخ0 رأی
ایمپلنت بعد از دو سال دیگه
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
85 بازدید1 پاسخ0 رأی
هزینه طرح لبخند
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
93 بازدید1 پاسخ0 رأی
پانسمان دندان موقت
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
75 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دائمی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
91 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان درد
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
82 بازدید1 پاسخ0 رأی
عفونت دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
99 بازدید1 پاسخ0 رأی
تورم لپ
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
84 بازدید1 پاسخ0 رأی
پست و کور دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 4 ماه پیش • 
97 بازدید1 پاسخ0 رأی
رنگ عجیب در لثه ها به چه دلیل می باشد
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 5 ماه پیش
102 بازدید2 پاسخ0 رأی
ترمیمی زیبایی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 5 ماه پیش • 
97 بازدید1 پاسخ0 رأی
کشیدن دندان یا عصب کشی؟
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 5 ماه پیش • 
98 بازدید1 پاسخ0 رأی
عصب دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
131 بازدید1 پاسخ0 رأی
ابسه
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
116 بازدید1 پاسخ0 رأی
دیابت
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
127 بازدید1 پاسخ0 رأی