سوالات بخش مشاوره آنلاین

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبی پاسخ
پوسیدگی دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 5 ماه پیش • 
104 بازدید1 پاسخ0 رأی
پرکردگی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • ,
162 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
129 بازدید1 پاسخ0 رأی
کشیدن دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
148 بازدید1 پاسخ0 رأی
روکش بعد از عصب کشی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
164 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان عقل
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
144 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان نیش
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
129 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد دندان پرشده
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
140 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان شکسته
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
132 بازدید1 پاسخ0 رأی
کاشت و ترمیم دندان
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش
97 بازدید1 پاسخ0 رأی
دندان کشده شده
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 6 ماه پیش • 
97 بازدید1 پاسخ0 رأی
لمینت
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
177 بازدید1 پاسخ0 رأی
وقت پر کردن دندان بعد عصب کشی
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
137 بازدید1 پاسخ0 رأی
لثه
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
163 بازدید1 پاسخ0 رأی
باز شدن بخیه
پاسخ داده شدهدكتر يوسف رفيع پاسخ داده شده 7 ماه پیش • 
184 بازدید1 پاسخ0 رأی