۱ خرداد ماه ۱۳۹۵
qw1

عادات مضر دندانی

عدم استفاده از نخ دندان: مسواک زدن دو بار در روز دندان ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، اما بسیاری از افراد به این متوجه […]