۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴
Big_Smile

اصلاح طرح لبخند

لبخند، توانایی انسان برای بیان طیف وسیعی از احساسات با  حرکت دندان ها و لب ها می باشد که اغلب می تواند در تعیین میزان کارایی […]