photo_2018-08-18_12-26-03
درمان ریشه و اصلاح رنگ دندان با بلیچینگ
۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۷
photo_2018-08-05_11-41-44
روکش زیبایی و لامینیت دندان
۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۷
نمایش همه

بازسازی تاج و تعویض روکش زیبایی دندان

photo_2018-08-07_19-47-09

مراجعه کننده گرامی که شکایت اصلی ایشان پریدگی پرسلن نقاطی از روکش دندانهای قدامی بود و خواستار تعویض و جایگزین نمودن روکش های قدیمی با روکش های زیبایی با بیس زیرکونیوم بودند، پس از خارج نمودن روکش ها اقدام به درمان مجدد ریشه ها و بازسازی تاج ازبین رفته دندانها شد و سپس روکش های جدید جهت تأمین زیبایی دندان ها ساخته و تحویل گردید.