photo_2018-09-11_15-32-20
ونیر کامپوزیت ۸ واحدی دندان های قدامی
۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
photo_2018-08-18_12-26-03
درمان ریشه و اصلاح رنگ دندان با بلیچینگ
۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۷
نمایش همه

جایگزینی روکش های قدیمی با کامپوزیت ونیر

IMG_4118

مراجعه کننده گرامی که مشکل اصلی ایشان عدم رضایت از رنگ و عدم یکنواختی دندانهای قدامی ایشان بود. با در نظر گرفتن چند عامل، تصمیم به تعویض روکش های قدیمی و کامپوزیت ونیر نمودن سایر دندانهای قدامی گرفته شد و در پایان باعث ایجاد رضایت کامل و ابراز خرسندی ایشان شد.

جایگزینی روکش های قدیمی با کامپوزیت ونیر

جایگزینی روکش های قدیمی با کامپوزیت ونیر